bottom
Stidoc

Wat doen wijDe Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (STIDOC)

Het doel van de stichting is het bewaren van het cultureel erfgoed en hedendaags cultuurgoed op het gebied van textiel, het bevorderen van de kennis van textiel en het stimuleren van de beoefening van textiele technieken. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

STIDOC ziet het als haar taak:

STIDOC activiteiten beleidsplan 2012 – 2015

STIDOC is langdurig bruikleennemer van de twee boeken-, tijdschriften- en beelddragers- verzamelingen van twee textielverenigingen, te weten de Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland (LOKK) en Weefnetwerk, ondergebracht in de enige textiel-uitleenbibliotheek en documentatiecentrum van Museum de Kantfabriek te Horst. Sinds 1 november 2012 dragen de Stichting Museum de Kantfabriek en STIDOC zorg voor het beleid en het beheer van de textiel-uitleenbibliotheek en documentatiecentrum.

Minimaal driemaal per jaar komt het STIDOC bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten textielorganisaties, bijeen en bespreekt welke acties en activiteiten er reeds ondernomen worden en welke plannen opgezet en uitgewerkt gaan worden.

In overleg met de aangesloten textielorganisaties worden op ad hoc basis door STIDOC trainingen, cursussen en lezingen georganiseerd.

In de amateurkunst in Nederland zijn verschillende textiel organisaties actief. Zij verte¬gen¬woor-digen teza¬men zo’n 30.000 amateurs. Daarnaast is er nog een groot aantal niet-georganiseerde textielbeoefenaars.
De Nederlandse textiele amateurkunstverenigingen organiseren regelmatig exposities, waar eigen leden werk kunnen exposeren. Eenmaal in de vijf jaar organiseert STIDOC in nauwe samenwerking met landelijke textielorganisaties een Textiel Festival. In 2015 zal dit in Leiden plaatsvinden.
Het Textiel Festival biedt een unieke gelegenheid voor samenwerking en om over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken. Het Textiel Festival inspireert en daagt uit om nieuw werk te maken. Dit gebeurt in de vorm van thema’s of geïnspireerd door de locatie. Het Textiel Festival geeft speciaal het ambacht veel aandacht.
Leiden is een historische textielstad, waar veel locaties nog herinneren aan dit rijke verleden. De Pieterskerk, het hart van het festival, is een prachtige monumentale en inspirerende locatie. Het festival laat bezoekers kennis maken met de wereld van de textielkunst van amateur tot professional, van traditie tot techno, van ambacht tot kunst.
Het Textiel Festival is uniek door:
- het samen gaan van amateurkunst en professionele kunst;
- het zichtbaar maken van de reikwijdte van textiel: van traditie tot experimenteel wereldwijd;
- de samenwerking van de verenigingen in de opzet en de organisatie;
- de samenwerking met musea, galeries en andere locaties in de textielroute;
- de samenwerking met de gemeente Leiden;
- de samenwerking met de winkeliersverenigingen;
- de samenwerking met zorg en welzijnsinstellingen in het kader van ‘ouderen en kunstbeoefening’;
- de samenwerking met de museumgroep en scholen met betrekking tot de educatie;
- de samenwerking met het Europees Textiel Netwerk (ETN) voor de 2-jaarlijkse conferentie, die in 2015 op en 16 en 17 mei gehouden zal worden in Leiden met als thema ‘Dutch Design’;
- de samenwerking met Textile Education and Research (TEXERE), waarbij aangesloten zijn docenten van academies en textiel groepen en museum conservatoren;
- afstemming en samenwerking met de Textiel biënnale 2015 te Rijswijk;
- de samenwerking met de Textielcommissie NL met betrekking tot een virtuele textielroute in Nederland;
- de mogelijkheid om niet alleen te kijken maar ook zelf actief aan het werk te gaan in de opstap- of de 1-dags workshops;
- de internationale wedstrijd rond het thema ‘Water-Land’.
Alleen door de grote en enthousiaste inzet van vele vrijwilligers kan een dergelijke manifes¬tatie met een beperkt budget gestalte krijgen. De samenwerking van de verschillende textielorganisaties, professionele kunstenaars, academies, musea, provinciale en gemeentelijke instellingen betekent een belangrijke kwalitatieve impuls voor de textielkunst in Nederland.