Textielverenigingen in Nederland

LOKK

Landelijke Organisatie Kant Kunst (LOKK) heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor kant en de vervaardiging ervan.

Publiceert 4x per jaar het verenigingsblad de Kantbrief, heeft een eigen bibliotheek met ca. 1.200 boeken, en organiseert contact/regiodagen, cursussen en workshops, en tentoonstellingen. Een jaarlijks terugkerend evenement is ook de Kantmarkt.­

www.lokk.nl

Kostuumvereniging

De Nederlandse Kostuumvereniging, voor onderzoek en het delen van kennis op de gebieden kostuum, kant, mode en streekdracht. De vereniging maakt zich sterk voor het behoud van het hedendaags cultuurgoed en het Nederlands cultureel erfgoed op deze gebieden. Publiceert 4x per jaar het Bulletin en het jaarboek Kostuum. Vier maal per jaar wordt er een speciale dag georganiseerd met lezingen en presentaties.­

www.kostuumvereniging.nl

MerkWaardig

MerkWaardig, Voor Liefhebbers van Merklappen, is een landelijke vereniging met een eigen bibliotheek. 4x per jaar verschijnt het Tijdschrift MerkWaardig. De vereniging organiseert 3x per jaar een ledendag met workshops en lezingen.

www.merklap.nl

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu is een grote landelijke organisatie met culturele activiteiten waaronder handwerken; organiseert cursussen in diverse textieltechnieken en jaarlijks provinciale tentoonstellingen.­­­

www.vrouwenvannu.nl

Quiltersgilde

Quiltersgilde is een landelijke vereniging. Publiceert 4x per jaar het blad Quiltnieuws en organiseert tentoonstellingen en workshops.­

www.quiltersgilde.nl

ViltKontaktGroep

ViltKontaktGroep, de Nederlandse viltvereniging. Twee keer per jaar wordt een landelijke dag georganiseerd; daarnaast worden er in de diverse regio’s veel regionale bijeenkomsten georganiseerd. Het tijdschrift Vilt (voor leden) verschijnt twee keer per jaar.

www.viltkontaktgroep.nl

Weefnetwerk

Weefnetwerk is een vereniging van en voor wevers en weefsters, die beroepsmatig of als amateurs met weven bezig zijn. Weefnetwerk wil wevers en weefsters met elkaar in contact brengen en informatie verstrekken over de ontwikkelingen op weefgebied. 4x per jaar verschijnt het tijdschrift WEVEN.­

www.weefnetwerk.nl