Cultureel Erfgoed in Nederland

  • Rijksdienst Cultureel Erfgoed: het totaal aan roerend cultureel erfgoed in Nederlandse musea, archieven, bibliotheken en andere openbare verzamelingen.­
  • Stichting Cultureel Erfgoed LOKK: wil de kantkunst levend houden met haar eigen collectie
  • De vereniging Restauratoren Nederland behartigt de belangen van de beroepsgroep die werkzaam is in het beheer en behoud van het materieel cultureel erfgoed.
  • De Textielcommissie.nl levert een bijdrage aan het behoud van het textiele erfgoed door middel van het verzamelen en verspreiden van kennis van historisch en hedendaags textiel. De Textielcommissie.nl organiseert halfjaarlijkse symposia, waarvan de voordrachten gepubliceerd worden in een jaarboek.