Wat doet STIDOC?

De Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (STIDOC) ontsluit kennis over textiel en textielkunst en maakt dit publiekelijk toegankelijk. Zowel de kennis van het historisch erfgoed, als die van de hedendaagse textiel en textielkunst. In STIDOC zijn de 7 textielverenigingen in Nederland (in totaal ca. 17.000 leden) en Museum de Kantfabriek vertegenwoordigd.

STIDOC heeft ten doel: het bewaren van het cultureel erfgoed en hedendaags cultuurgoed op het gebied van textiel, het bevorderen van de kennis van textiel en het stimuleren van de beoefening van textiele technieken. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

In de 21e eeuw kunnen we hier op meer manieren invulling aan geven dan in 1995. Met de moderne communicatiemiddelen is het mogelijk om veel grotere groepen mensen te (gaan) bereiken en veel gemakkelijker kennis over textiel te delen en te ontsluiten. Er zijn nieuwe wegen ontstaan om ons doel te bereiken.

STIDOC werkt met vrijwilligers, elk met eigen specifieke kennis en motivatie, vanuit de brede achterban.

1. Textielplatform.nl is het online platform van acht samenwerkende textielorganisaties in Nederland. Textielplatform.nl wil textiel en textieltechnieken, zowel in ambacht als in kunst, een podium en een gezicht geven in Nederland.

2. STIDOC is nauw verbonden aan de Textielbibliotheek, een collectie van ca. 11.000 boeken die (ook online) geleend kunnen worden en bezocht kan worden in Museum de Kantfabriek. STIDOC werkt intensief samen met andere textielorganisaties en streeft er naar de bibliotheek en documentatiecollecties uit te breiden en toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.

3. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van STIDOC wordt vijfjaarlijks het Textielfestival georganiseerd dat hopelijk in 2025 voor de 7ste maal zal plaatsvinden.

STIDOC richt zich op heel Nederland, en is voor iedereen die textiel (en in het bijzonder handwerktechnieken) in welke verschijningsvorm dan ook een warm hart toe draagt.

De deelnemende verenigingen zien steeds duidelijker dat in hun achterban verschillende typen leden vertegenwoordigd zijn, die elk een verschillend profiel en een verschillend verwachtingspatroon hebben. Bij het bevorderen van kennis, en stimuleren van de beoefening van textiele werkvormen wil STIDOC daar verder op inspelen en zo bredere groepen in de samenleving interesseren voor textieltechniek en -kunstbeoefening.

Belangrijke verschillen in informatiebehoeften en wensen bestaan er tussen ouderen en jongeren en tussen mensen die beroepsmatig bezig zijn, professionele amateurs en liefhebbers van handwerken.

Daarbij is het voor met name jongeren (lees: iedereen onder de vijftig) tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend om lid te worden van een vereniging om kennis op te doen over textiele technieken. Zeker de generatie die inmiddels groot is geworden met internet haalt informatie op het moment dat ze er behoefte aan hebben uit social media. STIDOC wil zich dan ook duidelijker online gaan profileren om meer mensen te bereiken en de mogelijkheden van textiele technieken te laten zien. Zeker nu er minder textielonderwijs is op basis- en middelbare scholen is het nodig om hen via deze weg te interesseren voor textielbeoefening en het textiele erfgoed.

Bewaren van cultureel erfgoed en hedendaags cultuurgoed op het gebied van textiel

 • Textielbibliotheek ondersteunen in het kader van behoud van ons cultureel erfgoed.
 • Stimuleren van gebruik en bekendheid van de bibliotheek

Bevorderen van kennis van textiel

 • Textielplatform.nl voor meer (online) zichtbaarheid van kennis van de textielverenigingen en
 • Museum de Kantfabriek;
 • Presentaties vanuit de gezamenlijke verenigingen tijdens evenementen onder de naam Textielplein en erfgoedhubs.
 • Organiseren van het vijfjaarlijkse Textielfestival

Stimuleren van de beoefening van textiele technieken

 • Organisatie kreahubs op lokatie
 • Uitwisseling technieken op het vernieuwde Textielplatform
 • Online ‘challenges’ op het vernieuwde Textielplatform
 • Inspiratie en kennsdeling via Textieltube.nl (videokanaal)

STIDOC is opgericht op 17 oktober 2006 en is een initiatief van de volgende Nederlandse textielorganisaties: Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland (LOKK), Nederlands Centrum voor Handwerken (NCH), Nederlandse Kostuumvereniging, Kant, Mode en Streekdracht, Quiltersgilde, Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA), Stichting Textiel Plus, Vrouwen van Nu, MerkWaardig en Weefnetwerk.

In 2012 werd aangekondigd dat de bibliotheek geen huisvesting meer zou hebben bij het op te heffen SBA. Deze heeft toen onderdak gevonden bij Museum De Kantfabriek en daarmee zijn zij in 2012 ook toegetreden tot STIDOC. Tot slot is in 2016 ook de ViltKontaktGroep toegetreden.

Diverse stichtingen zijn inmiddels opgehouden te bestaan. De huidige deelnemers in STIDOC zijn:

Contact

STIDOC secretariaat
Postbus 60184
1320 AE ALMERE

 • Studio Textielfestival 2021

Overige informatie

KVK 34258564 | Culturele ANBI: RISN 817363002 | Dossiernummer: 90 353