bottom
Stidoc

Jaarverslag 2017

Het bestuur van de Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (STIDOC) bestond in 2017 uit:
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op:
-  3 februari 2017 te Nijkerk;
-  4 oktober 2017 te Nijkerk.

De bestuursleden hebben zoveel als mogelijk was conferentiedagen, koepeldagen, openingen van tentoonstellingen en exposities op het brede textielgebied, bijgewoond.

ACTIVITEITEN VAN STIDOC

Textielfestival 2020 te Leiden 
Van woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2020 organiseert STIDOC (Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum) het Textiel Festival voor de 6e keer. De Denktank Textiel Festival Leiden 2020 bestaat uit Merion Tameling, Greet van Duijn en Hanny Spierenburg. www.textielfestival.nl 

Textielbibliotheek
 In 2017 heeft een nieuwe groep belangstellenden de textielbibliotheek gevonden en hebben de oude bibliotheekbezoekers eveneens de weg naar Horst, zowel digitaal als ook regulier wederom ontdekt. De enige textiel uitleenbibliotheek in Nederland! www.textielbibliotheek.nl
STIDOC is partner van de Textielbibliotheek en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om de bibliotheek onder de aandacht van de leden van de aangesloten verenigingen te brengen. De leiding van de Textielbibliotheek is in handen van Maria van Soest, zij is ook aanwezig tijdens de STIDOC vergaderingen.

Textielplatform
Textielplatform is het online platform van acht samenwerkende textielorganisaties in Nederland. Textielplatform.nl wil textiel en textieltechnieken, zowel in ambacht als in kunt, een podium en een gezicht geven in Nederland. Textielplatform kent een webredactie met leden uit alle aangesloten verenigingen en wordt gecoördineerd door Pieternel Hol. 

BALANS STIDOC per 31-12-2017 
Activa ­ Passiva ­
Rekening Courant        €        503 Reservering Textielfestival 2020         €  46.561
Spaarrek       €     49.147 Eigen Vermogen         €    1.467
­ ­ Nog te betalen bedragen         €    1.403
 
Saldo Winst               € 219
­         € 49.650­ ­       €   49.650

Voor het Financieel Overzicht STIDOC 2017 klik hier.