Jaarverslag 2018

Het bestuur van de Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (STIDOC) bestond in 2018 uit:

 • Nienke Smit, voorzitter
 • Egje Duivenvoorde , penningmeester
 • Pieternel Hol, secretaris
 • Inge Schoonderwoerd, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Quiltersgilde;
 • Liesbeth van Loo, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger LOKK, Landelijke Organisatie KantKunst;
 • Gieneke Arnolli, algemeen bestuurslid vertegenwoordiger Nederlandse Kostuumvereniging
 • Marion Lappenschaar, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Vilt Kontaktgroep;
 • Mara Eisenberg, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Merkwaardig
 • Dorothée Sybenga, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Weefnetwerk (WNW);
 • Marjolein van der Eijk, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Vrouwen van Nu;
 • Marcella Dings, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Stichting Museum de Kantfabriek.

Het bestuur kwam in vergadering bijeen op:
–  2 februari 2018 te Nijkerk
– 13 juni 2018 te Nijkerk;
–  26 oktober 2018 te Nijkerk.

De bestuursleden hebben zoveel als mogelijk was conferentiedagen, koepeldagen, openingen van tentoonstellingen en exposities op het brede textielgebied, bijgewoond.

ACTIVITEITEN VAN STIDOC

Textielfestival 2020 te Leiden 
Van woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2020 organiseert STIDOC (Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum) het Textiel Festival voor de 6e keer. De Denktank Textiel Festival Leiden 2020 bestaat uit Merion Tameling, Greet van Duijn, Sandra Bouhuis en Hanny Spierenburg. www.textielfestival.nl

Textielbibliotheek
In 2018 heeft een nieuwe groep belangstellenden de textielbibliotheek gevonden en hebben de oude bibliotheekbezoekers eveneens de weg naar Horst, zowel digitaal als ook regulier wederom ontdekt. De enige textiel uitleenbibliotheek in Nederland! www.textielbibliotheek.nl. Het aantal uitleningen is met 10% gestegen tov. 2017.
STIDOC is partner van de Textielbibliotheek en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om de bibliotheek onder de aandacht van de leden van de aangesloten verenigingen te brengen. De leiding van de Textielbibliotheek is in handen van Maria van Soest, zij is ook aanwezig tijdens de STIDOC vergaderingen. In 2018 is een plan opgesteld voor een betere uitleensoftware, deze zal in 2019 geconcretiseerd worden.

Textielplatform
Textielplatform is het online platform van acht samenwerkende textielorganisaties in Nederland. Textielplatform.nl wil textiel en textieltechnieken, zowel in ambacht als in kunt, een podium en een gezicht geven in Nederland. Textielplatform kent een webredactie met leden uit alle aangesloten verenigingen en wordt gecoördineerd door Pieternel Hol.

BALANS STIDOC per 31-12-2018

­ ­
Activa Passiva
Rekening Courant                        € 188 Reservering Textielfestival 2020            € 46.561
Spaarrek­ening                    € 44.204­ Eigen Vermogen                 € 339
Transitoria                      € 2.070
­                    € 46.462 ­           € 46.462

Voor het Financieel Overzicht STIDOC 2018 klik hier .