bottom
HOME | STIDOC BIBLIOTHEEK
Stidoc

Cultureel Erfgoed Buitenland


Image­Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, de meest complete museumgids en tentoonstellingsagenda van Vlaanderen en Brussel.­
Image­Religieus erfgoed is het geheel van cultuurgoederen, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, dat in een religieuze, godsdienstige of devotionele context of met dit doel tot stand kwam of werd verworven, hiernaar verwijst of hiermee in verband staat. Met databank.­
Image­Textile Society of America. Internationaal forum uitwisseling artistiek, cultureel, economisch. Nieuwsbrief, 2-jaarlijks symposium, publicaties, textiel bibliografie.­
Image­Textile study group of New York - Studiegroep Textiel in New York.­
Top
WAT DOEN WIJ