bottom
HOME | STIDOC BIBLIOTHEEK |
StidocJaarverslag 2013Het bestuur van de Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum (STIDOC) bestond uit:
Yvonne Krijgsman-Bouwens, voorzitter, vertegenwoordiger Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland (LOKK);
Els A. van Gans-Duineveld, penningmeester, vertegenwoordiger MERKWAARDIG, Vereniging Liefhebbers Merklappen;
Ineke H. Tirion-Beijerinck, secretaris, vertegenwoordiger Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht (NVKKMS);
Inge Schoonderwoerd-de Koning, algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Quiltersgilde (QG), webmaster STIDOC vanaf medio november 2013;
Liesbee Colombijn, algemeen bestuurslid tot juni, vertegenwoordiger Stichting Textiel Plus;
Corry G.M. Hengeveld-Loogman, algemeen bestuurslid tot 4 juni, vertegenwoordiger Weefnetwerk (WNW);
Geertje Middel, algemeen bestuurslid vanaf 2 oktober, vertegenwoordiger Weefnetwerk (WNW);
Anna Kleinlangevelsloo, algemeen bestuurslid vanaf 15 maart tot 8 november, vertegenwoordiger Vrouwen van Nu;
Marcella Dings-Polderman, algemeen bestuurslid vanaf 2 oktober, vertegenwoordiger Stichting Museum de Kantfabriek.

Het bestuur kwam in vergadering bijeen op:
- 30 januari te Nijkerk;
- 6 februari te Nijkerk;
- 13 februari te Vlissingen;
- 15 maart Breed Textiel Overleg (BTO) en STIDOC te Nijkerk;
- 5 juni BTO en STIDOC te Nijkerk;
- 2 oktober BTO en STIDOC samengevoegd onder de naam STIDOC te Nijkerk.

De bestuursleden hebben zoveel als mogelijk was conferentiedagen, koepeldagen, openingen van tentoonstellingen en exposities op het brede textielgebied, bijgewoond.

De Werkgroep Textiel Festival Leiden 2015 is in overleg met Hanny Spierenburg, projectleider, en het Breed Textiel Overleg opgericht door het STIDOC bestuur. De samenstelling is vooralsnog: Maria Toet-Schuijtemaker (LOKK), Anneke Doorenspleet (LOKK), Afke Wullink-Semplonius (Merkwaardig Vereniging Liefhebbers Merklappen), Tjet Blacquière-van der Molen (Merkwaardig Vereniging Liefhebbers Merklappen), Marleen Wijn-Jooren (Quitersgilde), Rose-Anne de Haan (Quiltersgilde), Door (Th) Wondergem (Weefnetwerk), Hedwig Hartmans (Vrouwen van NU). Tijdelijk in de Werkgroep TFL 2015, was van 15 maart tot 22 augustus Roos Winter (Vrouwen van Nu)

De Textiel Uitleenbibliotheek
- In de laatste week van oktober 2012 heeft de verhuizing plaatsgevonden van gebouw Kunstfactor aan de Kromme Nieuwegracht te Utrecht naar de gevonden gastvrije locatie in Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP Horst. De officiële opening door dhr. Ger van Rensch, wethouder van de gemeente Horst aan de Maas, heeft op zaterdag 20 april 2013 om 11 uur deze nieuwe textielbibliotheek locatie geopend in aanwezigheid van vele vrijwilligers verbonden aan Museum de Kantfabriek, een delegatie van de bruikleengevers de Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland (LOKK), Weefnetwerk (WNW), een delegatie van schenkers van boekencollecties waaronder particulieren en de Stichting Textiel Plus. In 2013 heeft een nieuwe groep belangstellenden de textielbibliotheek gevonden en hebben de oude bibliotheekbezoekers eveneens de weg naar Horst, zowel digitaal als ook regulier wederom ontdekt.- In de tijdschriften van de textielverenigingen die met STIDOC en met de Stichting Museum de Kantfabriek verbonden zijn, hebben regelmatig berichten gestaan over de collectie van de textiel uitleenbibliotheek.
- De provider van de STIDOC website Saskia van Schagen van sa5kia IT Services te Eindhoven draagt ook zorg voor de adequate digitale huisvesting van de catalogus van de textiel uitleenbibliotheek.

STIDOC website
De vrijwillige webmaster was tot eind november Agaath Bartels-Kleijne.
Vanaf eind november is bestuurslid Inge Schoonderwoerd-de Koning de webmaster.
De provider van de website is Saskia van Schagen van sa5kia IT Services te Eindhoven.


BALANS STIDOC per 31-12-2013
Activa ­ Passiva ­
ING Betaalrekening €  5.206,96 Textielfestival 2015 € 62.115,09
ING Bonus Spaarrek € 68.120,66 Reserve STIDOC € 10.851,53
­ ­ Bibliotheek €     360,00
­ € 73.326,62 ­ € 73.326,62
­ ­ ­ ­

Voor het Financieel Overzicht STIDOC 2013 klik hier.