bottom
HOME | STIDOC BIBLIOTHEEK |
Stidoc

Welkom bij STIDOC


De Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum bundelt kennis over textiel en textielkunst. Dit betreft zowel de kennis van het historisch erfgoed, als die van de hedendaagse textiel en textielkunst. In STIDOC zijn verschillende bibliotheek- en documentatiecollecties, die in het bezit zijn van textielorganisaties, bijeengebracht.

STIDOC bevordert op textielgebied educatie en kennisoverdracht en geeft informatie en advies.
Het bestuur van STIDOC is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de volgende textielorganisaties:
Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland (LOKK)
• MerkWaardig, Voor Liefhebbers van Merklappen
• Nederlandse Kostuumvereniging
• Quiltersgilde
• Stichting Museum de Kantfabriek
• Vrouwen van Nu
• Weefnetwerk

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van STIDOC wordt het Textiel Festival 2015 georganiseerd te Leiden dat voor de 5de maal zal plaatsvinden van woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei 2015 te Leiden.

De Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum is vanaf 01 januari 2014 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Beschikking dagtekening 08 mei 2014, RSIN/fiscaal nummer 8173 63 002, dossiernummer 90 353.Image

STIDOC wil samenwerken met andere textielorganisaties en streeft er naar de bibliotheek en documentatiecollecties uit te breiden.

STIDOC werkt met vrijwilligers, elk met eigen specifieke kennis en motivatie, vanuit de brede achterban.

STIDOC is opgericht op 17 oktober 2006 en is een initiatief van de volgende Nederlandse textielorganisaties: Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland (LOKK), Nederlands Centrum voor Handwerken (NCH), Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht, Quiltersgilde, Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA), Stichting Textiel Plus en Weefnetwerk.


Top
Wat doen wij